Padeži u Srpskom jeziku

Home » blog » Padeži u Srpskom jeziku

Padeži u srpskom jeziku predstavljaju ključni aspekt gramatike, neophodan za razumevanje i pravilno korišćenje ovog složenog i bogatog jezika. Srpski jezik, kao deo slavenske jezičke porodice, karakteriše se upotrebom sedam padeža, koji svaki na svoj način utiče na oblik imenica, prideva, zamenica i brojeva. Svaki padež nosi sa sobom specifično značenje i funkciju u rečenici, a njihovo pravilno korišćenje je od suštinske važnosti za koherentnu i jasnu komunikaciju.padezi u srpskom jeziku

Jedan od osnovnih koraka u učenju padeža je razumevanje njihovih osnovnih funkcija, koje se mogu istražiti kroz specifična padežna pitanja. Na primer, nominativ, koji odgovara na pitanje “ko?” ili “šta?”, služi kao subjekat u rečenici. S druge strane, akuzativ, koji odgovara na pitanje “koga?” ili “šta?”, koristi se za označavanje direktnog objekta. Razumevanje ovih osnovnih principa omogućava bolje snalaženje u kompleksnosti srpskog jezika.

Padeži vežbanje sa rešenjima je još jedan neophodan aspekt učenja. Vežbanje kroz primere sa jasnim rešenjima omogućava učenicima da praktično primene teoriju koju uče, što je neophodno za sticanje i održavanje jezičke kompetencije. Osim toga, samostalno vežbanje padeža pomaže u razvijanju intuicije za jezik, što je posebno važno u srpskom jeziku, gde se često susrećemo sa izuzecima od pravila.

Primeri padeža u svakodnevnom govoru, književnosti, i medijima su neizostavan deo učenja. Oni omogućavaju učenicima da vide kako se gramatička pravila primenjuju u praksi, dajući im tako konkretnu sliku upotrebe padeža u realnom kontekstu. Ovakav pristup ne samo da olakšava razumevanje padeža, već i obogaćuje vokabular i razumevanje jezičkih nijansi.

U ovom blogu, detaljno ćemo istražiti svaki od sedam padeža u srpskom jeziku, dajući vam praktične savete, vežbe sa rešenjima, i mnogo primera. Cilj nam je da vam pružimo sveobuhvatan vodič kroz padeže, koji će vam pomoći da postanete veštiji u upotrebi srpskog jezika. Dobrodošli u svet padeža srpskog jezika, gde svaka rečenica postaje prilika za učenje i otkrivanje lepote ovog jezika.

Pročitajte i mudre misli mudre citate.

Tabela sadržaja

Koji su to padeži u Srpskom jeziku?

Padeži u srpskom jeziku su osnovni gradivni elementi koji oblikuju značenje rečenice i povezuju njene delove u koherentnu celinu. Svaki padež ima svoju specifičnu ulogu i odgovara na određena pitanja. U srpskom jeziku postoji sedam padeža, a svaki od njih ćemo detaljno obraditi.
Lista Padeža sa Kratkim Opisimapadezi u srpskom jeziku
 

 1. Nominativ (Ko? Šta?) Osnovni oblik imenice, koristi se za subjekat u rečenici.
 2. Genitiv (Koga? Čega?) Označava posed, poreklo ili nedostatak nečega.
 3. Dativ (Kome? Čemu?) Upotrebljava se za označavanje korisnika ili cilja radnje.
 4. Akuzativ (Koga? Šta?) Određuje objekat radnje, često odgovara na pitanje koga ili šta.
 5.  Vokativ (O! – za dozivanje) Koristi se za neposredno oslovljavanje ili dozivanje.
 6. Instrumental (S kim? S čim?) Označava sredstvo ili način izvršenja radnje.
 7. Lokativ (O kome? O čemu?) Upotrebljava se uz predloge da bi se izrazilo mesto ili vreme dešavanja.
 

Nominativ

Opis Nominativa
Nominativ, prvi od sedam padeža u srpskom jeziku, smatra se osnovnim ili izvornim oblikom imenice. On je najdirektniji padež i koristi se za označavanje subjekta u rečenici, tj. onog ko ili šta vrši radnju. Nominativ odgovara na pitanja “ko?” ili “šta?” i često je prvi padež koji se uči u procesu izučavanja srpskog jezika.

Primena Nominativa
Kada govorimo ili pišemo, nominativ koristimo da identifikujemo glavni subjekat rečenice. Na primer, u rečenici “Sunce sija”, “sunce” je u nominativu jer je to subjekat koji vrši radnju sijanja.

Primjeri Nominativa

 1. “Pas trči po parku.” – “Pas” je subjekat rečenice koji vrši radnju trčanja.
 2. “Deca se igraju.” – “Deca” je subjekat koji vrši radnju igranja.
 3. “Knjiga je na stolu.” – “Knjiga” je subjekat, odnosno predmet o kojem se govori.
 4. “Automobil je nov.” – “Automobil” je subjekat koji se opisuje kao nov.

Važnost Nominativa
Nominativ je ključan za razumevanje osnovne strukture rečenice u srpskom jeziku. Bez jasnog identifikovanja subjekta kroz nominativ, rečenice bi bile nejasne i nepotpune. Nominativ nam pomaže da jasno postavimo temu o kojoj govorimo ili pišemo.

Rodovi u Nominativu
Važan aspekt nominativa u srpskom jeziku je rod. Imenice mogu biti muškog, ženskog ili srednjeg roda, a rod imenice utiče na njen oblik u nominativu. Na primer:

 • Muški rod: “dečak igra fudbal.”
 • Ženski rod: “devojčica peva.”
 • Srednji rod: “dete se smeje.”

Upotreba Nominativa u Složenijim Strukturama
Nominativ se takođe koristi u složenijim gramatičkim strukturama, kao što su imenski predikati. U rečenici “Ona je učiteljica”, “učiteljica” je u nominativu i služi kao dopuna subjektu “ona”.

Zaključak o Nominativu
Nominativ je temeljni padež srpskog jezika i neophodan je za izgradnju jasne i koherentne komunikacije. Pravilna upotreba nominativa olakšava razumevanje subjekta i teme rečenice, što je ključno za efikasno izražavanje misli i ideja.

Genitiv

padezi u srpskom jezikuOpis Genitiva
Genitiv je drugi padež u srpskom jeziku i igra ključnu ulogu u izražavanju posedovanja, porekla, količine, i odsustva. Ovaj padež odgovara na pitanja “koga?” ili “čega?”. Genitiv se često koristi u kombinaciji s određenim predlozima (kao što su “bez”, “do”, “iz”) i ima značajnu ulogu u oblikovanju mnogih gramatičkih konstrukcija.

Primena Genitiva
Genitiv se koristi za pokazivanje pripadnosti, porekla ili nekog oblika odnosa između subjekata ili objekata. Na primer, u rečenici “Ključevi automobila”, “automobila” je u genitivu, pokazujući posedovanje.

Primeri Genitiva

 1. “Očev glas je bio strog.” – “Očev” pokazuje čija je osobina u pitanju.
 2. “Odlazak dece iz škole.” – “Dece” pokazuje o kome se govori.
 3. “Knjige pisca su popularne.” – “Pisca” označava pripadnost.
 4. “Bez vode ne možeš preživeti.” – “Vode” pokazuje odsustvo nečega.

Važnost Genitiva
Genitiv je neophodan za izražavanje složenijih misli, posebno kada govorimo o vlasništvu ili odnosima među ljudima, mestima, i stvarima. Njegova upotreba dodaje dubinu i preciznost jeziku.

Rodovi u Genitivu
Slično kao u nominativu, i u genitivu rod imenice utiče na njen oblik. Na primer:

 • Muški rod: “Brat drugara.”
 • Ženski rod: “Sestra drugarice.”
 • Srednji rod: “Ime deteta.”

Upotreba Genitiva u Složenijim Strukturama
Genitiv se takođe često koristi u izrazima koji ukazuju na količinu, na primer “šolja čaja” ili “torba jabuka”. Osim toga, u kombinaciji sa određenim predlozima, genitiv može pokazivati pokret, kao u “Idem do kuće”.

Zaključak o Genitivu
Genitiv je esencijalan za izražavanje niza značenja u srpskom jeziku, od posedovanja do porekla i odsustva. Njegovo razumevanje i pravilna upotreba omogućavaju preciznije i bogatije izražavanje u govoru i pismu. Učenje genitiva otvara vrata ka složenijim i zanimljivijim oblicima komunikacije u srpskom jeziku.

Značenje i legenda o Tantalovim mukama.

Dativ

padezi u srpskom jezikuOpis Dativa
Dativ je treći padež u srpskom jeziku, koji se primarno koristi za označavanje korisnika ili cilja radnje. Ovaj padež odgovara na pitanja “kome?” ili “čemu?”. Dativ se često koristi u kontekstu davanja, koristi ili usmeravanja radnje prema nekom ili nečemu.

Primena Dativa
Dativ se koristi kada želimo da ukažemo na osobu ili stvar koja prima neku korist, radnju ili osjećanje. Ovaj padež je neophodan u rečenicama koje sadrže radnje usmerene prema nekom, kao što su “davati”, “pomoći”, “verovati”, i druge.

Primeri Dativa

 1. “Pišem prijatelju pismo.” – “Prijatelju” pokazuje kome je radnja pisanja upućena.
 2. “Poklanjam sestri knjigu.” – “Sestri” je korisnik poklona.
 3. “Pomažem deci u učenju.” – “Deci” je cilj radnje pomoći.
 4. “Govorim mački nežno.” – “Mački” pokazuje kome je upućena radnja govora.

Važnost Dativa
Dativ je ključan za izražavanje interakcija i odnosa između ljudi, kao i između ljudi i objekata. Bez dativa, bilo bi teško precizno preneti ideje o davanju, deljenju ili usmeravanju pažnje.

Rodovi u Dativu
Rod imenice takođe igra ulogu u oblikovanju dativa. Na primer:

 • Muški rod: “Pomažem drugaru.”
 • Ženski rod: “Govorim drugarki.”
 • Srednji rod: “Dajem ime detetu.”

Upotreba Dativa u Složenijim Strukturama
Dativ se može koristiti u različitim složenim strukturama, uključujući i izraze koji pokazuju emocije ili stanja prema nekome ili nečemu, kao što su “verovati prijatelju” ili “zavideti kolegi”.

Zaključak o Dativu
Dativ je padež koji dodaje emocionalnu dubinu i socijalnu dimenziju srpskom jeziku. Razumevanje i pravilna upotreba dativa su neophodni za stvaranje preciznih i emotivno bogatih rečenica, što obogaćuje svakodnevnu komunikaciju i literarni izraz

Šta je to porodično stablo?

Akuzativ

Opis Akuzativa
Akuzativ je četvrti padež u srpskom jeziku i od ključne je važnosti za označavanje direktnog objekta u rečenici. Ovaj padež odgovara na pitanja “koga?” ili “šta?” i koristi se kada imenica prima radnju koju izražava glagol. Akuzativ je centralan za razumevanje strukture mnogih rečenica, posebno onih koje sadrže akciju koja se odvija nad nekim subjektom ili objektom.

Primena Akuzativa
Akuzativ se koristi u kontekstima gde radnja glagola direktno utiče na neku osobu, životinju, stvar ili pojam. Na primer, u rečenici “Čitam knjigu”, “knjigu” je objekat radnje čitanja i stoji u akuzativu.

Primeri Akuzativa

 1. “Vidim auto.” – “Auto” je direktni objekat radnje gledanja.
 2. “Ljubim psa.” – “Psa” je objekat radnje ljubljenja.
 3. “Slušam muziku.” – “Muziku” je objekat radnje slušanja.
 4. “Pišem pismo.” – “Pismo” je objekat radnje pisanja.

Važnost Akuzativa
Akuzativ je neophodan za formiranje smislenih i gramatički ispravnih rečenica koje opisuju akcije, procese ili stanja. Ovaj padež omogućava jasno razlikovanje između subjekta koji vrši radnju i objekta na koji se radnja odnosi.

Rodovi u Akuzativu
Akuzativ se menja u zavisnosti od roda i broja imenice, kao i od toga da li je imenica živa ili neživa. Na primer:

 • Muški rod (živa bića): “Vidim prijatelja.”
 • Muški rod (neživa bića): “Nosim sako.”
 • Ženski rod: “Čitam knjigu.”
 • Srednji rod: “Nosim dete.”

Upotreba Akuzativa u Složenijim Strukturama
Akuzativ je takođe prisutan u složenijim gramatičkim konstrukcijama, uključujući zavisne rečenice, kao i u nepravilnim oblicima nekih imenica. Takođe, treba biti pažljiv oko upotrebe akuzativa s predlozima, jer neki predlozi zahtevaju drugačije padeže.

Zaključak o Akuzativu
Razumevanje i pravilna upotreba akuzativa ključni su za izražavanje preciznih i jasnih misli u srpskom jeziku. Ovaj padež pomaže u jasnom određivanju objekata radnje u rečenici, što je neophodno za koherentnu i efektivnu komunikaciju. Bilo da pišete, govorite, čitate ili slušate, akuzativ je neizostavni deo razumevanja i korišćenja srpskog jezika.

Pogledajte i najlepše citate i stihove o ljubavi.

Vokativ

padezi u srpskom jezikuOpis Vokativa
Vokativ je peti padež u srpskom jeziku, posebno zanimljiv jer se koristi isključivo za direktno oslovljavanje ili dozivanje neke osobe, životinje, pa čak i predmeta personifikovanih u govoru. Ovaj padež odgovara na osnovno pitanje “O!”, iako se konkretno pitanje obično ne postavlja. Vokativ je jedinstven po tome što se u govoru često ističe intonacijom.

Primena Vokativa
Kada govorimo direktno nekoj osobi ili je dozivamo, koristimo vokativ. On ne nosi gramatičku funkciju subjekta ili objekta, već služi isključivo za uspostavljanje komunikacije ili privlačenje pažnje.

Primeri Vokativa

 1. “Maro, možeš li mi pomoći?” – “Maro” je oslovljena osoba.
 2. “Prijatelju, dugo se nismo videli!” – “Prijatelju” se koristi za direktno obraćanje.
 3. “Doktore, imam pitanje.” – “Doktore” se koristi za oslovljavanje osobe s titulom.
 4. “Sunce moje, gde si bilo?” – “Sunce moje” je primer personifikacije i nežnog oslovljavanja.

Važnost Vokativa
Vokativ je esencijalan za direktnu, ličnu komunikaciju. Omogućava govoru da bude interaktivan i emotivan. U srpskom jeziku, vokativ dodaje element bliskosti ili poštovanja u razgovoru, zavisno od konteksta i odnosa između govornika i osobe koja se doziva.

Promene u Vokativu
U srpskom jeziku, mnoge imenice menjaju oblik kada se koriste u vokativu. Na primer:

 • Muški rod: “Druže” (od “drug”).
 • Ženski rod: “Majko” (od “majka”).
 • Srednji rod: ređe se koristi u vokativu, ali može se naći u umetničkom izrazu, npr. “Detence” (od “dete”).

Upotreba Vokativa u Složenijim Strukturama
Iako vokativ najčešće stoji samostalno, može se pojaviti i u složenijim rečenicama, pogotovo u literarnom ili poetskom kontekstu. Takođe, vokativ se često koristi u svakodnevnom govoru za izražavanje emocija, kao što su ljubav, iznenađenje, ili ljutnja.

Zaključak o Vokativu
Vokativ je padež koji obogaćuje srpski jezik, pružajući mogućnost za izrazito ličnu i emotivnu komunikaciju. Iako se ne koristi često kao ostali padeži, njegova uloga u izgradnji bliskih i poštovanih odnosa između govornika ne može se zanemariti. Razumevanje i pravilna upotreba vokativa su ključni za efektivno i emotivno izražavanje u govoru.

Instrumental

Opis Instrumentala
Instrumental je šesti padež u srpskom jeziku koji se koristi za izražavanje sredstva ili načina izvršenja neke radnje. Instrumental odgovara na pitanja “s kim?” ili “s čim?”. Ovaj padež je izuzetno važan za detaljno opisivanje procesa ili stanja, pružajući informacije o tome kako se nešto dešava ili postiže.

Primena Instrumentala
Instrumental se primenjuje kada želimo da navedemo sredstvo, alat, način, ili pratnju u okviru neke radnje. Na primer, u rečenici “Pišem olovkom”, “olovkom” je sredstvo pisanja i stoji u instrumentalnom padežu.

Primeri Instrumentala

 1. “Putujem autom.” – “Autom” pokazuje sredstvo putovanja.
 2. “Pričam telefonom.” – “Telefonom” je sredstvo komunikacije.
 3. “Idem u šetnju sa prijateljem.” – “Sa prijateljem” ukazuje na pratnju.
 4. “Rešavam problem strpljenjem.” – “Strpljenjem” označava način rešavanja.

Važnost Instrumentala
Instrumental je ključan za pružanje konteksta u rečenicama, objašnjavajući na koji način ili uz pomoć čega se nešto dešava. Bez upotrebe instrumentalnog padeža, mnoge rečenice bi ostale nejasne ili nepotpune, naročito kada je važno precizno opisati metod ili sredstvo radnje.

Rodovi u Instrumentalu
Slično kao i u drugim padežima, oblik instrumentalnog padeža zavisi od roda i broja imenice. Na primer:

 • Muški rod: “Govorim drugom.”
 • Ženski rod: “Pišem olovkom.”
 • Srednji rod: “Putujem vozom.”

Upotreba Instrumentala u Složenijim Strukturama
Instrumental se može koristiti u različitim kontekstima i složenim rečeničnim strukturama. Pored osnovne upotrebe u označavanju sredstva ili načina, instrumental se često pojavljuje u izrazima koji se odnose na društvene interakcije, kao što su “u pratnji prijatelja” ili “u razgovoru sa kolegom”.

Zaključak o Instrumentalu
Instrumental je padež koji dodaje dubinu i detaljnost srpskom jeziku, omogućavajući precizno izražavanje sredstava, metoda i društvenih interakcija. Njegovo razumevanje i pravilna upotreba su važni za efikasnu i bogatu komunikaciju, doprinoseći jasnoći i raznovrsnosti izražavanja u govoru i pismu.

Svakome od nas su potrebne poruke prijateljstva....

Lokativ

Opis Lokativa
Lokativ je sedmi i poslednji padež u srpskom jeziku, koji se primenjuje za izražavanje mesta ili vremena dešavanja nečega. Ovaj padež odgovara na pitanja “o kome?” ili “o čemu?”. Lokativ se gotovo uvek koristi uz predloge, što ga čini specifičnim i važnim za precizno opisivanje konteksta u rečenici.

Primena Lokativa
Lokativ se koristi za preciziranje lokacije ili vremenskog konteksta u vezi s nekom radnjom, osobom ili predmetom. Tipično se javlja u kombinaciji s predlozima kao što su “u”, “na”, “o”, “pri”.

Primeri Lokativa

 1. “Pričamo o filmu.” – “O filmu” ukazuje na temu razgovora.
 2. “Stojim na mostu.” – “Na mostu” označava mesto dešavanja.
 3. “Učim o istoriji.” – “O istoriji” precizira temu učenja.
 4. “Na odmoru na moru.” – “Na moru” govori o lokaciji odmora.

Važnost Lokativa
Lokativ omogućava govoru i pisanju da budu specifični i informativni u pogledu mesta ili teme. Bez lokativa, mnoge rečenice bi izgubile svoj kontekstualni smisao, ostavljajući nedoumice o lokaciji ili temi razgovora.

Rodovi u Lokativu
Kao i kod ostalih padeža, oblik lokativa zavisi od roda i broja imenice. Na primer:

 • Muški rod: “Razmišljam o gradu.”
 • Ženski rod: “Govorim o knjizi.”
 • Srednji rod: “Pričamo o detetu.”

Upotreba Lokativa u Složenijim Strukturama
Lokativ nije ograničen samo na osnovne rečenične strukture. Često se koristi u literarnom izrazu, kao i u formalnom pisanju, pružajući detalje o sceni ili kontekstu. Takođe, lokativ može biti deo izraza koji pokazuju emocionalni odnos ili stav prema nečemu, kao što je “razmišljanje o budućnosti”.

Zaključak o Lokativu
Lokativ je suptilan, ali neophodan padež u srpskom jeziku, koji dodaje slojevitost i kontekstualnu jasnoću govoru i pismu. Razumevanje i pravilna upotreba lokativa ključni su za stvaranje bogatih i preciznih opisa mesta, vremena i tema, što je neophodno za efektivnu komunikaciju i izražajnost u jeziku.

Padeži Pitanja: Kako Postaviti Pitanja za Svaki Padež

Padeži u srpskom jeziku imaju izuzetan značaj u formiranju pitanja. Razumevanje kako postaviti prava pitanja za svaki padež je ključno ne samo za učenje jezika, već i za precizno izražavanje misli i ideja. U ovoj sekciji, fokusiraćemo se na to kako se svaki padež koristi u postavljanju pitanja, obezbeđujući time dublje razumevanje srpske gramatike.padezi u srpskom jeziku

Nominativ i Pitanja

 • Pitanja: “Ko?” (za živa bića), “Šta?” (za neživa bića).
 • Primena: Nominativ se koristi za identifikaciju subjekta u rečenici. Na primer, “Ko dolazi na večeru?” ili “Šta se nalazi u kutiji?”

Genitiv i Pitanja

 • Pitanja: “Koga nema?” (za živa bića), “Čega nema?” (za neživa bića).
 • Primena: Genitiv se koristi za izražavanje posedovanja, porekla ili nedostatka. Primeri pitanja su “Čijeg je to psa videla?” ili “Koga nema na sastanku?”

Dativ i Pitanja

 • Pitanja: “Kome?” (za živa bića), “Čemu?” (za neživa bića).
 • Primena: Dativ se koristi za označavanje korisnika ili cilja radnje. Na primer, “Kome šalješ pismo?” ili “Čemu služi ovaj alat?”

Akuzativ i Pitanja

 • Pitanja: “Koga?” (za živa bića), “Šta?” (za neživa bića).
 • Primena: Akuzativ se koristi za identifikaciju objekta radnje. Primeri pitanja uključuju “Šta čitaš?” ili “Koga si video u gradu?”

Vokativ i Pitanja

 • Pitanja: Nema direktnog pitanja, već se koristi za direktno oslovljavanje.
 • Primena: Vokativ se ne koristi u tradicionalnom smislu postavljanja pitanja, već za neposredno dozivanje ili obraćanje, kao što je “Maro, jesi li tu?”

Instrumental i Pitanja

 • Pitanja: “S kim?” (za živa bića), “S čim?” (za neživa bića).
 • Primena: Instrumental se koristi za izražavanje sredstva ili načina izvršenja radnje. Na primer, “S kim ideš na koncert?” ili “S čim si to napravio?”

Lokativ i Pitanja

 • Pitanja: “O kome?” (za živa bića), “O čemu?” (za neživa bića).
 • Primena: Lokativ se koristi u kontekstu mesta ili vremena dešavanja, obično uz predloge. Primeri pitanja su “O kome pričate?” ili “O čemu razmišljaš?”

Razumevanje kako postavljati pitanja za svaki padež je temeljno za efikasno korišćenje srpskog jezika. Ova veština omogućava precizniju komunikaciju, jasnije izražavanje misli i bolje razumevanje sagovornika. Kroz praksu i primenu ovih pravila, možete znatno unaprediti svoje jezičke sposobnosti u srpskom jeziku.

Počnite dan sa motivacionim porukama!.

Padeži vežbanje sa rešenjima

Praktično vežbanje padeža sa konkretnim primerima i rešenjima ključno je za usvajanje srpske gramatike. U ovoj sekciji, fokusiraćemo se na detaljno vežbanje svakog od sedam padeža, pružajući vam korisne primere i rešenja koja će vam pomoći da bolje razumete i primenite ove gramatičke koncepte.

Vježbanje Nominativa
Zadatak
: Odredi padež i broj (jednina/množina) imenica u sledećim rečenicama.

 1. “Deca se igraju u parku.”
 2. “Knjiga je na stolu.”

Rešenje:

 1. “Deca” – nominativ, množina.
 2. “Knjiga” – nominativ, jednina.

Vežbanje Genitiva
Zadatak
: Preformulišite rečenice tako da koriste genitiv.

 1. “Imam novi auto.” (Koristiti: “auto”)
 2. “Videla sam prijatelja.” (Koristiti: “prijatelja”)

Rešenje:

 1. “Nemam ključeve novog auta.”
 2. “Nema prijatelja kojeg sam videla.”

Vežbanje Dativa
Zadatak
: Formirajte rečenice koristeći dativ.

 1. “Dati (knjiga, prijatelj)”
 2. “Pomoći (sestra)”

Rešenje:

 1. “Daću knjigu prijatelju.”
 2. “Pomoći ću sestri.”

Vežbanje Akuzativa
Zadatak
: Navedite objekat radnje u akuzativu.

 1. “Volim (pas)”
 2. “Čitam (roman)”

Rešenje:

 1. “Volim psa.”
 2. “Čitam roman.”

Vežbanje Vokativa
Zadatak
: Preformulišite rečenice koristeći vokativ.

 1. “Dragan, dođi ovde!” (Dragan)
 2. “Mama, gde si?” (Mama)

Rešenje:

 1. “Dragane, dođi ovde!”
 2. “Mama, gde si?”

Vežbanje Instrumentala
Zadatak
: Kreirajte rečenice koristeći instrumental.

 1. “Putovati (autobus)”
 2. “Pisati (olovka)”

Rešenje:

 1. “Putujem autobusom.”
 2. “Pišem olovkom.”

Vežbanje Lokativa
Zadatak
: Formulišite rečenice koristeći lokativ sa predlozima.

 1. “Pričati (film)”
 2. “Razmišljati (budućnost)”

Rešenje:

 1. “Pričamo o filmu.”
 2. “Razmišljam o budućnosti.”

Zaključak o Vežbanju Padeža
Kroz ove vežbe i rešenja, možete razviti bolje razumevanje i veštinu u korišćenju padeža u srpskom jeziku. Redovno vežbanje i primena ovih principa u govoru i pismu su ključni za postizanje jezičke fluidnosti i preciznosti.